fbpx

Informare referitoare la ambalajele introduse pe piața națională, personalizate cu marca sau denumirea operatorului economic pentru care au fost fabricate

Puteti citi informarea furnizata de AFM mai jos sau o puteti descarca in format pdf:

Pentru stabilirea responsabilității în cazul obligațiilor datorate la Fondul pentru mediu, în cazul introducerii pe piața națională de produse ambalate în ambalaje personalizate, semnificația sintagmei de “introducere pe piața națională” prevăzută la lit. r) din anexa nr. 1 la Legea nr. 249/2005 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare: 

”r) introducere pe piaţa naţională – a face disponibil, pentru prima oară, un produs pe piaţa naţională. Persoana juridică cu sediul în România care, potrivit legislaţiei aplicabile produsului respectiv, introduce pe piaţa naţională un produs, se consideră ca fiind responsabilă potrivit art. 16 alin. (1) şi pentru ambalajul produsului.” 

trebuie corelată cu definițiile prevăzute la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93, respectiv: 

1. „punere la dispoziție pe piață” înseamnă furnizarea unui produs pentru distribuție, consum sau utilizare pe piața comunitară în cursul unei activități comerciale, în schimbul unei plăți sau gratuit; 

2. „introducere pe piață” înseamnă punerea la dispoziție pentru prima oară a unui produs pe piața comunitară; ”

3. „producător” înseamnă orice persoană fizică sau juridică care fabrică un produs sau pentru care se proiectează sau se fabrică un astfel de produs și care comercializează acest produs sub numele sau marca sa;”. 

Precizăm că Regulamentul (CE) nr. 765/2008 se aplică de la 1 ianuarie 2010, este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre. Semnificații similare ale noțiunii de ”producător” există reglementate inclusiv la art. 2 pct. 4 lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 21/1992, republicată, privind protecţia consumatorilor: 

”4. producător: 

(…) 

c) operatorul economic care îşi aplică denumirea, marca sau un alt semn distinctiv pe produs (…);”

Prin urmare, declararea și plată obligațiilor fiscale reglementate la art. 9 alin. 1 lit. d) respectiv lit. q) din OUG 196/2015 privind Fondul pentru mediu, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, este în sarcina operatorului economic pentru care se proiectează sau se fabrică respectivele produse (ambalaje personalizate), pe care acesta le introduce pe piața națională, inclusiv prin magazinele proprii.

Facebook

Lasă un răspuns