fbpx

Ordonanța de urgență nr. 41/2005 pentru completarea art. 10 din Legea nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu

Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 41/2005 pentru completarea art. 10 din Legea nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu

În vigoare de la 27 mai 2005 până la 29 decembrie 2005, fiind abrogat prin Ordonanță de urgență 196/2005.Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 453 din 27 mai 2005. Formă aplicabilă la 27 mai 2005.Alege altă consolidare⇒.

30/12/2005 – Actul va fi abrogat prin Ordonanţă de urgenţă 196/2005.

În scopul înlăturării și/sau diminuării efectelor calamităților care au avut loc urmare precipitațiilor abundente căzute în lunile aprilie-mai 2005,

având în vedere caracterul extraordinar reprezentat de efectele produse de astfel de calamități asupra mediului, precum și urgența înlăturării acestora,

din necesitatea creării de fonduri suplimentare în vederea susținerii lucrărilor de înlăturare a efectelor calamităților, fonduri care să poată fi utilizate și în alte situații similare,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Articol unic. –

La articolul 10 din Legea nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 889 din 9 decembrie 2002, cu modificările și completările ulterioare, după alineatul (3) se introduc patru alineate noi, alineatele (31)-(34), cu următorul cuprins:

(31) Fondul pentru mediu se utilizează și pentru finanțarea lucrărilor destinate prevenirii, înlăturării și/sau diminuării efectelor calamităților, în domeniul gospodăririi apelor și protecției mediului, aferente obiectivelor din domeniul public al statului.

(32) Categoriile de lucrări care se pot finanța conform prevederilor alin. (31), precum și sumele destinate finanțării acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor.

(33) Pentru achiziționarea lucrărilor prevăzute la alin. (31) și a serviciilor aferente acestora se vor aplica prevederile legislației în vigoare privind achizițiile publice referitoare la situațiile de forță majoră.

(34) Finanțarea lucrărilor prevăzute la alin. (31) se exceptează de la prevederile art. 11.”

   
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

   
  Contrasemnează:
  Ministrul mediului și gospodăririi apelor,
  Sulfina Barbu
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionel Popescu

București, 26 mai 2005.

Nr. 41.

Inapoi la pagina principala


Share on facebook
Facebook

Lasă un răspuns