fbpx

Legea nr. 292/2007 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

Parlamentul României

Legea nr. 292/2007 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

În vigoare de la 11 noiembrie 2007Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 758 din 08 noiembrie 2007. Formă aplicabilă la 11 noiembrie 2007.

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. –

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.193 din 30 decembrie 2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 9 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:

b) taxele pentru emisiile de poluanți în atmosferă, datorate de operatorii economici deținători de surse staționare a căror utilizare afectează factorii de mediu, în cuantumul prevăzut în anexa nr. 1;”.

2. La articolul 11, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

Art. 11. –

(1) Sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a), b), e) și f) se declară și se plătesc lunar de către persoanele juridice și persoanele fizice care desfășoară activitățile respective, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfășurat activitatea.”

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

     
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI
  BOGDAN OLTEANU NICOLAE VĂCĂROIU

București, 2 noiembrie 2007.

Nr. 292.

Inapoi la pagina principala


Share on facebook
Facebook

Lasă un răspuns